INTECH
Łukasz Kozłowski

Siedziba: Kielce, ul. Piekoszowska 259
Oddział:  Mosina, ul. Wiatrowa  8
Adres dostaw i biuro: Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 396

Obszar działalności: Wielkopolska

KONTAKT:

biuro@intech-serwis.pl       tel. 692 533 175